Uncategorized Archives - studysupport.in

buuga cilmi nafsiga pdf

buuga cilmi nafsiga pdf Asal ahaan ereyga cilmi nafsi (1) Cilmu-nafsiga – Ereyga “Psychology” waxaa laga soo qaatay laba eray oo “Griig” ah – Psycho iyo Logos. Griig ahaan, macnaha “Psychi” – Ruuxa iyo Logos – waa “Science”. Sidaas ereygan macnaha buuxa ee “sayniska nafta” waa. Taasi waa, in “luqadda Griiga”, nafteenna xagga cilmi nafsiga … Read more

error: Content is protected !!
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro