buuga cilmi nafsiga pdf

buuga cilmi nafsiga pdf Asal ahaan ereyga cilmi nafsi (1) Cilmu-nafsiga – Ereyga “Psychology” waxaa laga soo qaatay laba eray oo “Griig” ah – Psycho iyo Logos. Griig ahaan, macnaha “Psychi” – Ruuxa iyo Logos – waa “Science”. Sidaas ereygan macnaha buuxa ee “sayniska nafta” waa. Taasi waa, in “luqadda Griiga”, nafteenna xagga cilmi nafsiga … Read more

error: Content is protected !!